Mina filer

Stödjande dokument för våra medlemmar.

Lösenord krävs!

Kartskikt att använda i eget GIS

En stor zipfil med kartskikt för att hantera FSC princip 9.


Basdokomentation

401 Min skogscertifiering402 Skötselinstruktion för ett certifierat skogsbruk
Excelfil för redovisning av höga bevarandevärden HCV
Traktdirektiv inkl uppföljningsdel
Ramavtal med entreprenörerNaturvärdesbedömning


Kompetensutvecklingsplaner
Medlemsdag 2023

Bildspel Grönt Paraply


Bildspel Artskyddsförordningen


Bildspel Skogens kolbalans
Filmtips:

1


Introfilm från Svenska FSC om den nya skogsbruks-standarden

2


Skogskompis,

Carl Johan Moberg på Virkesbörsen intervjuar

Henrik Von Stedingk

på FSC

3


Vi är en global medlemsorganisation som verkar för ett ansvarsfullt bruk av världens skogar